Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4781/TCHQ-GSQL về việc khai thác hàng nhập khẩu chung vận tải đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4781/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 21/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4781/TCHQ-GSQL
V/v khai thác hàng nhập khẩu chung vận tải đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo tại công văn số 2300/HQTP-NV ngày 8/8/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc khai thác hàng nhập khẩu chung vận tải đơn. Căn cứ qui định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại khoản 3c, Điều 18, Nghị định số 154/NĐ-CP, thì hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa. Như vậy, hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn chỉ được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu 01 lần, từ cửa khẩu nhập về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa (kho CFS).

Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ hoạt động thu gom hàng hóa CFS thuộc địa bàn quản lý để phát hiện, chấn chỉnh việc làm không đúng qui định đối với hàng nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn. Thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu của nhiều chủ hàng chung một vận tải đơn chỉ được áp dụng 01 lần, từ cửa khẩu nhập về kho CFS, nghiêm cấm áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu 02 lần đối với với loại hình này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4781/TCHQ-GSQL về việc khai thác hàng nhập khẩu chung vận tải đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154