Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4779TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về phân loại mặt hàng “Big Hear Parajol Refill”

Số hiệu: 4779TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4779TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng “Big Hear Parajol Refill”

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2350/CHQ-NV ngày 20/9/2005 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xem xét phân loại mặt hàng băng phiến trừ dán, có tên thương mại “Big Hear Parajol Refill”, thuộc các tờ khai hải quan số 103/NK/KD/CL ngày 8/7/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng Cát Lờ - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập kâhủ ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ/BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3; tham khảo chú giải chi tiết nhóm 3808, thì mặt hàng có tên thương mại là Big Hear Parajol Refill, có thành phần chính là paradichlorobenzen, được phân loại vào phân nhóm 3808, mã số chi tiết 3808.10.99.

- Về chính sách mặt hàng: theo quy định tại Quyết định 46/QĐ/TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2000 - 2005 thì mặt hàng diệt côn trùng, dùng trong nhà phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối với mặt hàng “Big Hear Parajol Refill” đề cập trên có thuộc Danh mục hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hay không? thì hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với Bộ Y tế. Khi có kết quả cụ thể, Tổng cục sẽ thông báo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4779TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về phân loại mặt hàng “Big Hear Parajol Refill”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112