Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4754/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc

Số hiệu: 4754/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4754/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

 - Trung tâm PTPL Miền Nam
 - Cục hải quan Bình Dương


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 135/TCHQ-PTPLMN ngày 14/9/2005 của Trung tâm PTPL miền Nam và công văn số 871/HQBD-TMXL ngày 22/9/2005 của Cục Hải quan Bình Dương đề nghị xem xét việc áp mã mặt hàng Prelac-chế phẩm thay thế bột sữa (Skimmmed Milk powder replacer) dùng làm thức ăn gia súc do công ty TNHH Đài Việt nhập khẩu theo tờ khai HQ số 41/NKD/ST ngày 01/02/2005 tại chi cục HQ Sóng Thần thuộc Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trung tâm PTPLMN, kết quả phân tích mẫu giám định: Hàm lượng chất béo: 1,5%, hàm lượng Protein tính theo ni tơ tổng: 35% và hàm lượng đường lastose: 22% thì thành phần của mặt hàng trên không phù hợp với sữa đã loại béo (gầy) hoặc Whey do đó không phân loại vào nhóm 0404.

Tuy nhiên, mặt hàng trên không phải là chất tổng hợp, chất bổ trợ cho thức ăn gia súc (sản phẩm này đã đủ chất dinh dưỡng, không bổ sung một chất cụ thể nào). Do đó không xếp vào mã số 2309.9020 - chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn gia súc (TS 5%).

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính và kết quả PTPL hàng hóa thì mặt hàng chế phẩm thay thế bột sữa (Skimmed Milk powder replacer) dùng làm thức ăn gia súc được xếp vào nhóm 2309.9090 (TS 10%).

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương và Trung tâm PTPL miền Nam thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Trung tâm PTPL Bắc, Trung
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4754/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng chế phẩm thay thế bột sữa dùng làm thức ăn gia súc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134