Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4753/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4753/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 23/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4753/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty In – Thương mại TTXVN;
(70/342 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 122/IN-TM ngày 26/8/2008 của Công ty In – Thương mại TTXVN và công văn số 1641/HQLS-NV ngày 4/8/2008 của Cục Hải quan Lạng Sơn hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định dùng để thay thế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.4, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì: thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm 2, mục I phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: hồ sơ để xác định thiết bị nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: Hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan; xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp về thiết bị nhập khẩu để sử dụng làm tài sản cố định (không quy định nhập khẩu để dùng mới hay thay thế); Danh mục các loại thiết bị trong nước đã sản xuất được để xác định thiết bị nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hồ sơ nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty In – Thương mại TTXVN, Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4753/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234