Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4743/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TXTN đầu máy xe lửa đi Trung Quốc để sửa chữa

Số hiệu: 4743/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4743/TCHQ-GSQL
V/v: TXTN đầu máy xe lửa đi
Trung Quốc để sửa chữa

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 
Kính gửi  

- Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đường Sắt
(Địa chỉ: 95/97 Phố Lê Duẫn, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 117/CTCP ngày 24/10/2005 của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Đường sắt đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm xuất tái nhập đầu máy xe lửa đi sửa chữa ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Quyết định số 1472/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng Cục trưởng Tổng cục HQ ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan và công văn số 2695/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2002 của Tổng cục Hải quan thì đầu máy xe lửa tạm xuất đi nước ngoài sửa chữa, khi làm thủ tục tái nhập, chủ hàng khai báo vào tờ khai hàng hóa phi mậu dịch (HQ/2002-PMD).

Về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Đầu máy xe lửa xuất đi Trung Quốc để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa, trong quá trình sửa chữa có thể phải thay thế một số bộ phận, chi Tiết. Khi làm thủ tục tái nhập, không yêu cầu chủ hàng phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O, việc xác định xuất xứ hàng hóa Hải quan căn cứ vào bộ chứng từ có liên quan và kết qủa kiểm tra thực tế để xác định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lào Cai;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4743/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc TXTN đầu máy xe lửa đi Trung Quốc để sửa chữa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32