Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4741/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc khi triển khai hoạt động quản lý kho ngoại quan

Số hiệu: 4741/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4741/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc khi triển khai quản lý hàng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 612/HQQNa-NV ngày 28/9/2005 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về một số vướng mắc khi triển khai hoạt động quản lý kho ngoại quan, Tổng cục hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại Điều 35, 36 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì: hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng phải khai tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan (HQ2002-KNQ) để làm thủ tục hải quan. Trường hợp chủ hàng muốn nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào thị trường nội địa để tiêu thụ thì phải làm thủ tục nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu khác, nếu hàng nhập khẩu thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện thì phải có văn bản cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu vào thị trường nội địa để tiêu thụ.

2. Trường hợp Công ty đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan, Công ty vừa là chủ hàng hóa vừa là chủ kho ngoại quan, không có hợp đồng thuê kho ngoại quan. Văn bản phải nêu đủ nội dung cơ bản như hợp đồng thuê kho như: tên hàng, số lượng, trọng lượng, chủng loại hàng hóa, thời hạn gửi kho ngoại quan, cảng nhập… Cơ quan Hải quan căn cứ vào văn bản đề nghị của Công ty, hợp đồng mua bán, vận tải đơn để giải quyết thủ tục cho hàng hóa gửi vào kho ngoại quan.

3. Kho ngoại quan Chu lai nằm ngoài khu vực cảng Kỳ Hà nhưng thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà thì hàng hóa từ cảng Kỳ Hà đưa vào kho ngoại quan Chu Lai, hàng hóa đưa từ kho ngoại quan Chu Lai qua cảng Kỳ Hà để xuất, Hải quan không phải làm thủ tục chuyển cửa khẩu. Việc luân chuyển hồ sơ hải quan giữa Hải quan quản lý kho ngoại quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam quy định.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan Quảng Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4741/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về một số vướng mắc khi triển khai hoạt động quản lý kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171