Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc sửa đổi thủ tục giải quyết không thu thuế TTĐB mặt hàng xăng trắng để pha sơn

Số hiệu: 4736/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4736/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4736/TCHQ-KTTT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHÔNG THU THUẾ TTĐB MẶT HÀNG XĂNG TRẮNG ĐỂ PHA SƠN

Kính gửi: - Các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 9/8/1999, Bộ Tài chính có công văn số 3895 TC/TCT sửa đổi qui định về thủ tục giải quyết không thu thuế TTĐB mặt hàng xăng trắng để pha chế sơn tại công văn số 4794 TC/TCT ngày 13/11/98. Để việc thực hiện thống nhất trong cả nước, Tổng cục Hải quan hướng dẫn sửa đổi nội dung tương ứng tại công văn số 4353/TCHQ-KTTT ngày 24/11/98 của Tổng cục Hải quan như sau:

Tại điểm 2 "về thuế TTĐB", thay thế quy định: "Hàng năm căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu nhập khẩu... phải yêu cầu doanh nghiệp đăng ký bổ sung" bằng quy định sau đây:

"Trên cơ sở kế hoạch và nhu cầu nhập khẩu xăng trắng để pha sơn phục vụ sản xuất của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan Hải quan nhu cầu sử dụng xăng trắng để pha sơn và định mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm ngay từ đầu năm.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra và mở sổ đăng ký cho các doanh nghiệp. Khi các doanh nghiệp có hàng nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh, thành phố Căn cứ vào số lượng và định mức tiêu hao các doanh nghiệp đã đăng ký và các tài liệu liên quan khác theo qui định để giải quyết không thu thuế TTĐB cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu thêm xăng trắng để pha sơn ngoài số lượng đã đăng ký với cơ quan Hải quan từ đầu năm thì doanh nghiệp phải đăng ký bổ sung với cơ quan Hải quan. Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải kiểm tra và đăng ký bổ sung cho doanh nghiệp.

Các thủ tục khác vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4353 nêu trên.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện thống nhất theo đúng hướng dẫn trên, nếu có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục KTTT-XNK) để chỉ đạo giải quyết.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc sửa đổi thủ tục giải quyết không thu thuế TTĐB mặt hàng xăng trắng để pha sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.725
DMCA.com Protection Status