Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại áp giá tính thuế lô hàng bộ khung xe máy dạng phôi, bộ nhựa xe máy dạng phôi

Số hiệu: 4736/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4736/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế phụ tùng xe máy NK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Chi nhánh công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam
(Số : 65 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận I – TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số : 122/CV-2005 ngày 18/8/2005 của Chi nhánh Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại áp giá tính thuế lô hàng bộ khung xe máy dạng phôi, bộ nhựa xe máy dạng phôi nhập khẩu tại tờ khai số: 20/NK/KD/PT ngày 21/01/2003.

Tiếp theo công văn số: 3644/TCHQ-KTTT ngày 07/9/2005 của Tổng cục Hải quan.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, do hồ sơ lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số: 20/NK/KD/PT ngày 21/01/2003 của Công ty nhập khẩu không khai báo đơn vị uỷ thác trên tờ khai nhập khẩu, không nộp hợp đồng ủy thác, không đăng ký việc nhập khẩu nguyên liệu vật tư trực tiếp sản xuất sản phẩm tại thời điểm đăng ký tờ khai nên không đủ các điều kiện được áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng quy định tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn tại Mục II công văn số: 3211/TCHQ-KTTT ngày 11/7/2002 của Tổng cục Hải quan. Giá tính thuế được xác định theo giá tối thiểu quy định tại bảng giá. Đề nghị Công ty thực hiện nộp thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ Bà Rịa Vũng Tàu
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4736/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại áp giá tính thuế lô hàng bộ khung xe máy dạng phôi, bộ nhựa xe máy dạng phôi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112