Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4730/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin nhập khẩu miễn thuế hàng quà tặng là động cơ HINO mẫu

Số hiệu: 4730/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4730/TCHQ-KTTT
V/v: xét miễn thuế hàng quà tặng để làm mẫu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty liên doanh Hino Motors Việt Nam
(Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HMV-VL-05-024 ngày 24/10/2005 của Công ty liên doanh HINO MOTORS Việt Nam về việc xin nhập khẩu miễn thuế hàng quà tặng là động cơ HINO mẫu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 4 mục II phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thì được xét miễn thuế.

Những hàng hóa là thiết bị lẻ, sản phẩm đơn chiếc mà chủ hàng biếu, tặng cho các tổ chức trong nước để làm mẫu nghiên cứu sản xuất không kể giá trị cao hay thấp.

Thủ tục, hồ sơ xét miễn thuế hàng hóa quà biếu, quà tặng, hàng mẫu bao gồm:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng hóa; giấy thông báo hoặc thỏa thuận gửi hàng mẫu;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan;

- Thông báo thuế của cơ quan Hải quan.

Căn cứ các hồ sơ và quy định trên đây, Cục Hải quan địa phương xem xét và ra quyết định miễn thuế cho các lô hàng quà biếu, tặng, hàng mẫu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh HINO MOTORS Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4730/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin nhập khẩu miễn thuế hàng quà tặng là động cơ HINO mẫu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159