Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán tờ khai NSXXK, sản phẩm biếu tặng từ thiện

Số hiệu: 4729/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4729/TCHQ-KTTT
V/v: thanh toán tờ khai NSXXK, sản phẩm biếu tặng từ thiện.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan tỉnh Đồng nai

Trả lời công văn số 0598/HQĐN của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và công văn số 379/LC của Công ty giày Lạc Cường về việc thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, do không đảm bảo chất lượng, biếu tặng từ thiện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 3/9/2004, Bộ Tài chính đã có công văn số 9806 TC/TCHQ đồng ý miễn thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất giày thể thao xuất khẩu do không đảm bảo chất lượng phía khách hàng từ chối nhận hàng, đã biếu tặng từ thiện.

Tuy nhiên, do có vướng mắc về thanh khoản tờ khai để giải quyết thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn trên, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai và kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

Giao Cục Hải quan Đồng Nai tổ chức kiểm tra cụ thể toàn bộ hồ sơ liên quan đến các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất giày thể thao đã biếu tặng của Công ty giày Lạc Cường, nếu hàng hóa thực tế đã biếu tặng, số nguyên liệu vật tư để sản xuất giày thể thao biếu tặng có mã hàng đúng với mã hàng của số nguyên liệu còn lại xin thanh khoản, chỉ vướng về thời gian do thanh khoản nhầm lô, định mức khai báo của lô này là định mức thực tế sử dụng thì giải quyết cho Công ty được thanh khoản vào số nguyên liệu còn lại này và hoàn tất thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4729/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán tờ khai NSXXK, sản phẩm biếu tặng từ thiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158