Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4723/TCHQ-PC xử lý hành vi lưu hành phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4723/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4723/TCHQ-PC
V/v xử lý hành vi lưu hành phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp theo các công văn số 991/TCHQ-PC ngày 02/3/2012 và công văn số 2014/TCHQ-PC ngày 24/4/2012 của Tổng cục về việc trả lời các văn bản số 182/CV-HQHT ngày 20/02/2012 và số 286/HQHT-TMXL ngày 16/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc xử lý phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 4043/BTP-PLHSHC đề ngày 24/5/2012 của Bộ Tư pháp, công văn 6087/BGTVT-PC đề ngày 27/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải và công văn 2673/BCA-C61 đề ngày 21/8/2012 của Bộ Công an về việc thống nhất hướng giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xử lý phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan sao gửi các công văn số 4043/BTP-PLHSHC đề ngày 24/5/2012 của Bộ Tư pháp, công văn 6087/BGTVT-CP đề ngày 27/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải và công văn 2673/BCA-C61 đề ngày 21/8/2012 của Bộ Công an để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ tình hình thực tế thi hành việc xử lý vi phạm và hồ sơ cụ thể chủ động thực hiện, phối hợp với cơ quan Công an tiến hành giải quyết thống nhất, đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4723/TCHQ-PC xử lý hành vi lưu hành phương tiện tạm nhập quá thời hạn quy định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234