Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4721/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Hưng

Số hiệu: 4721/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4721/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 5338 HQHP-TGTT ngày 20/10/2005 của Cục Hải quan Hải phòng về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Hưng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Theo quy định của Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 25 tháng 11 năm 2004.

Việc xem xét bác bỏ trị giá khai báo và xác định trị giá tính thuế thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan địa phương. Yêu cầu Cục Hải quan Hải phòng nếu sử dụng phương pháp 6 để xác định trị giá tính thuế thì dựa vào các tài liệu, số liệu khách quan có sẵn hiện có và các quy định Pháp luật hiện hành để xem xét xác định trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu ôtô nêu trên theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mức giá xác định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4721/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ôtô nhập khẩu của Công ty TNHH Việt Hưng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171