Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4713/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 1165/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4713/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4713/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện quyết định 1165/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2522/HQHCM-GSQL ngày 14/08/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đồng ý nội dung đề xuất bổ sung tại điểm a, khoản 3, Điều 9 quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

“Nếu sau khi kiểm tra qua máy soi không phát hiện hành lý thuộc diện phải khai hải quan hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan cũng như các nghi vấn khác cần phải tiến hành kiểm tra thực tế hành lý để xác định thì căn cứ nội dung đề nghị bằng văn bản của hãng vận tải (hoặc đơn vị phục vụ mặt đất được hãng vận tải ủy quyền), công chức hải quan thực hiện giám sát, xác nhận, ký tên đóng dấu công chức trên văn bản để hãng vận tải (hoặc đơn vị phục vụ mặt đất) thực hiện việc bảo quản và vận chuyển hành lý đó giao cho hành khách hoặc trả lại nơi khởi hành.”

2/ Đồng ý nội dung đề xuất bổ sung tiêu đề tại Điều 10 quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2011 của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

Điều 10. Thủ tục hải quan đối với hành lý ký gửi bị thất lạc, nhầm lẫn thuộc diện phải khai hải quan hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan”.

3/ Về việc sử dụng, kê khai tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh:

Nội dung đề xuất việc sử dụng tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4850/VPCP-QHQT ngày 12/07/2010 về việc bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam. Do vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến năm 2013 sẽ báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4713/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Quyết định 1165/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.050
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76