Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4699/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa đối với doanh nghiệp Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4699/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 27/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4699/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa đối với doanh nghiệp Lào

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 6330/VPCP-QHQT ngày 12/09/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An giải quyết cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được làm thủ tục tái xuất xăng dầu cho Công ty Xăng dầu Lào qua các cửa khẩu Thanh Thủy và Cao Veo của tỉnh Nghệ An theo giấy phép nhập khẩu xăng dầu của Bộ Công Thương Lào và thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện thi công quá cảnh của Tập đoàn Phát triển xây dựng Duang Cha Lon (Lào) theo quy định hiện hành.

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Giao Thông Vận Tải (để p/hợp);
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (để p/hợp);
- Đ/C TT- Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4699/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa đối với doanh nghiệp Lào do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125