Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 89/BTC-TCHQ năm 2014 thủ tục xuất khẩu hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 89/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/BTC-TCHQ
V/v thủ tục XK hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và phản ánh của một số doanh nghiệp về vướng mắc trong việc làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật thông qua hệ thống thông quan điện tử, thường bị chậm trễ, trong đó có nguyên nhân liên quan đến hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật yêu cầu phải kiểm dịch. Bộ Tài chính đã có công văn trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 14366/BTC-TCHQ ngày 24/10/2013) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 4232/BNN-BVTV ngày 26/11/2013 trả lời về việc hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, điểm d khoản 1 Điều 8 và Điều 15 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ, Thông tư số 40/2012 ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4232/BNN-BVTV nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xuất khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật như sau:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu vào nước có yêu cầu kiểm dịch thực vật:

Giao Tổng cục Hải quan có trách nhiệm cập nhật Danh sách các nước có yêu cầu phải kiểm dịch (đề cập tại mục 1 công văn số 4232/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để ứng dụng phân luồng tự động kiểm soát các lô hàng xuất khẩu vào nước có yêu cầu kiểm dịch mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện. Cơ quan hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan kiểm dịch cấp.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu vào nước không có yêu cầu kiểm dịch:

- Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa có yêu cầu kiểm dịch: doanh nghiệp làm thủ tục kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về kiểm dịch thực vật, đồng thời gửi Giấy chứng nhận kiểm dịch cho người mua hàng theo hợp đồng đã ký kết. Cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa trong trường hợp này.

- Trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa không yêu cầu kiểm dịch: doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NNPTNT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (43).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89/BTC-TCHQ năm 2014 thủ tục xuất khẩu hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.420

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182