Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4688/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4688/VPCP-KTTH
V/v: đồng tiền thanh toán xăng dầu tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng công ty hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty hàng không Việt Nam (văn bản số 1391/TCTHKVN-XDHK ngày 18 tháng 7 năm 2007) và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 8502/NHNN-QLHH ngày 03 tháng 8 năm 2007); của Bộ Tài chính (văn bản số 10396/BTC-CST ngày 3 tháng 8 năm 2007) về vướng mắc về đồng tiền thanh toán xăng dầu tạm nhập tái xuất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phần xăng dầu cung ứng cho các chuyến bay quốc tế giữa các công ty xăng dầu và các hãng Hàng không Việt Nam thanh toán bằng đồng tiền Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm 2005.

2. Thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ CN, TH;
- Lưu: VT, KTTh (3).16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4688/VPCP-KTTH ngày 22/08/2007 về đồng tiền thanh toán xăng dầu tạm nhập tái xuất do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!