Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4670/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 07/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4670/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng hóa tham gia Hội chợ
triển lãm ở nước ngoài tái nhập

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005

Kính gửi

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam
(Địa chỉ: ngõ 109, đường Trường Chinh, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 183/2005-VPHH ngày 31/10/2005 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam về việc đề nghị giải quyết hàng hóa của doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Trung - Việt Bằng Tường khi làm thủ tục tái nhập, Hải quan cửa khẩu yêu cầu phải nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 54-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nông sản và thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp đã được phép tạm xuất đi nước ngoài tham dự hội chợ, triển lãm sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm tái nhập trong thời hạn quy định thì được miễn thuế nhập khẩu.

Khi làm thủ tục tái nhập, chủ hàng phải nộp bản sao tờ khai hàng tạm xuất và xuất trình tờ khai tạm xuất bản chính để đối chiếu.

Tổng cục Hải quan trả lời Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4670/TCHQ-GSQL ngày 07/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết hàng hóa của doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm Trung - Việt Bằng Tường khi làm thủ tục tái nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!