Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4663/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4663/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4663/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1215/HQQN-TGTT ngày 22/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về nội dung điểm 1:

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán thực hiện theo đúng quy định tại khoản 7 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính. Trường hợp phát hiện tình trạng gian lận thương mại qua giá như: nhập khẩu nhiều chuyến, khai báo tuỳ tiện trị giá, chia nhỏ lô hàng,... thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 mục I Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan.

2) Về nội dung điểm 2: Đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán thuộc đối tượng phải khai báo tờ khai trị giá, thì việc khai báo thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

3) Về nội dung điểm 3: Việc xác định trị giá đối với phế liệu, phụ phẩm thu được trong quá trình sản xuất đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được xử lý như sau:

- Việc khai báo tờ khai trị giá được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 8956/BTC-TCHQ ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính.

- Việc xác định trị giá:

+ Trường hợp có hợp đồng mua bán thì áp dụng theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá quy định từ mục I đến mục VI phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp không có hợp đồng mua bán thì xác định trị giá tính thuế theo khoản 7 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4663/TCHQ-KTTT về việc trả lời vướng mắc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.945
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123