Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4662/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa.
(Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 851/PC-VPCP ngày 11/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 162/2018/CV-TTC-BH ngày 10/4/2018 của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa về việc kiến nghị các chính sách pháp luật đối với ngành đường Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung nêu tại điểm 1 và điểm 2 công văn số 162/2018/CV-TTC-BH:

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2316/TCHQ-TXNK trả lời Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (đính kèm).

2. Đối với nội dung nêu tại điểm 3 và điểm 4 công văn số 162/2018/CV-TTC-BH:

Đề nghị Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa liên hệ với Bộ Công Thương để được trả lời cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ (để b/c);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2018 vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5