Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4657/TCHQ-PC năm 2018 về giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4657/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4657/TCHQ-PC
V/v giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý VPHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2262/HQHN-CBL ngày 25/7/2018 của Cục Hải quan TP. Hà Nội v/v vướng mắc về vấn đề giải trình tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp vi phạm hành chính thì theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc giải trình là quyền của cá nhân, tổ chức vi phạm. Do đó, việc người lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện quyền giải trình ngay tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính là không phù hợp quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm yêu cầu được giải trình trực tiếp với người có thẩm quyền ngay tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể tổ chức phiên giải trình ngay theo quy định tại đoạn 3 khoản 3 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cá nhân, tổ chức vi phạm không phải gửi văn bản yêu cầu giải trình trực tiếp đến người có thẩm quyền.

2. Trường hợp cần có thêm thời gian để thực hiện việc giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức vi phạm có văn bản gửi người có thẩm quyền đề nghị gia hạn thêm thời gian giải trình. Việc gia hạn thời hạn giải trình phải bằng văn bản; trường hợp không đồng ý, người có thẩm quyền phải nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức vi phạm biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P.TCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4657/TCHQ-PC năm 2018 về giải trình theo Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79