Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4646/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chi Minh liên quan đến việc Đài Loan áp dụng hệ thống cấp C/O trên mạng

Số hiệu: 4646/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4646/TCHQ-GSQL
V/v: thông báo cấp C/O trên mạng  của Văn phòng KTVH Đài Bắc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

 Kính gửi : Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2973/HQTP-NV ngày 12/09/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh về việc nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chi Minh liên quan đến việc Đài Loan áp dụng hệ thống cấp C/O trên mạng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đài Loan là một trong những nước được hưởng ưu đãi MFN của Việt Nam. Theo quy định hiện hành, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra C/O khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan cũng như từ các nước khác có thỏa thuận ưu đãi MFN với Việt Nam.

Hiện nay, cơ quan đầu mối về xuất xứ hàng hóa là Bộ Thương mại chưa có văn bản thông báo chính thức về việc Đài Loan thực hiện cấp C/O trên mạng cho Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa trong trường hợp nghi ngờ tính hợp lệ của những C/O hàng nhập khẩu do Đài Loan cấp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh có thể tham khảo thông tin tại công văn số 0906/CD/2005 ngày 01/09/2005 của Phòng Thương vụ Văn phòng KTVH Đài Bắc tại thành phố Hồ Chi Minh để kiểm tra xác minh.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4646/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhận được thông báo của Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chi Minh liên quan đến việc Đài Loan áp dụng hệ thống cấp C/O trên mạng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159