Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4645/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4645/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế xe ôtô chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Kính gửi :

- Công ty cổ phần Tân Phát
- Cục hải quan thành phồ Hà Nội

Trả lời công văn số 79/TC-HC ngày 31/8/2005 của Công ty cổ phần Tân Phát về việc thuế xe ôtô lắp ráp tại Việt Nam đưa vào cửa hàng miễn thuế bán cho Đại sứ quán Hoa Kỳ, sau đó được phép chuyển nhượng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điểm 3, Mục II Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế tại Việt Nam, thì: “Hàng hóa sản xuất, gia công trong nước bán cho các cửa hàng miễn thuế để bán cho các đối tượng hưởng tiêu chuẩn miễn thuế được coi là hàng xuất khẩu. Các đơn vị phải nộp thuế xuất khẩu theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, được hoàn lại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của các Luật thuế hiện hành đối với số hàng hóa hoặc nguyên vật liệu nhập khẩu sản xuất hàng hóa kể trên”.
Theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004; công văn số 6905/TC-TCHQ ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính, thì giá tính thuế đối với ôtô ngoại giao đã qua sử dụng và lưu lại tại Việt Nam từ trên 5 năm đến 6 năm tính bằng 30% giá xe mới tại thời điểm tính thuế.
Trường hợp chiếc xe ôtô Mecerdes của Đại sứ quán Hoa Kỳ theo trình bày là xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam mua tại cửa hàng miễn thuế, nay nhượng lại cho Công ty cổ phần Tân Phát phải truy nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT theo quy định. Giá tính thuế, thuế suất, tỷ giá tính thuế truy thu áp dụng tại thời điểm truy thu thuế. Trong đó, giá xe mới tại thời điểm tính thuế để làm căn cứ tính thuế là giá của loại xe Mecerdes cùng chủng loại hoặc tương tự do Công ty Mecerdes sản xuất, lắp ráp bán ra thị trường nội địa trừ đi thuế nhập khẩu bộ linh kiện ôtô nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng khâu sản xuất và bán ra mà Công ty đã nộp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Tân Phát và Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4645/TCHQ-KTTT ngày 04/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế xe ôtô chuyển nhượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!