Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4644TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4644TCHQ/KTTT
V/v: xử lý nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Các cục hải quan tỉnh, thành phố
- Công ty thăm dò và khai thác dầu khí
(Số 101 Lê Lợi, phường 6, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời công văn 1936/ĐDVT ngày 31/10/2005 của Công ty thăm dò – khai thác dầu khí về việc giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu phục vụ các hoạt động khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (MST: 0301169465 & HCM0000003) hiện còn nợ phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (7.894.860.216đ). Đây là số nợ phạt chậm nộp của các tờ khai trong giai đoạn 1999 – 2000 mà Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ báo cáo Tổng cục Hải quan về xử lý miễn phạt chậm nộp thuế theo tinh thần Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong trường hợp lô hàng chờ giải quyết thủ tục miễn thuế.

Xét ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2113/HQTP-NV ngày 08/7/2005 về xem xét xóa nợ phạt chậm nộp thuế GTGT cho Công ty thăm dò khai thác dầu khí.

Trong thời gian xem xét xử lý số nợ phạt chậm nộp trên, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty thăm dò và khai thác dầu khí được tiếp tục tạm thời làm thủ tục XNK hàng hóa cho đến khi có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính, với điều kiện: Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác ngoài số tiền phạt nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thăm dò và khai thác dầu khí biết và liên hệ với các Cục Hải quan nơi Công ty làm thủ tục XNK để được giải quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn tiếp.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, Vụ KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4644 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế hàng nhập khẩu phục vụ các hoạt động khoan thăm dò và khai thác dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!