Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 463/GSQL-GQ1 mặt hàng lá thuốc lá khô nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 463/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 463/GSQL-GQ1
V/v: mặt hàng lá thuốc lá khô NK theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 886/HQTN-NV ngày 04/7/2012 của Cục Hải quan Tây Ninh về việc báo cáo số lượng đối với mặt hàng lá thuốc lá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng lá thuốc lá khô nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Campuchia đối với các doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành và quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 của Bộ Công Thương. Sau khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu cho lô hàng thì tổng hợp số lượng hàng hoá đã nhập khẩu, số lượng hạn ngạch còn lại gửi cho các Cục Hải quan các tỉnh có liên quan để phối hợp theo dõi thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục.

Cục Giám sát quản lý trả lời để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh: Gia Lai-Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang (để phối hợp);
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 463/GSQL-GQ1 mặt hàng lá thuốc lá khô nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145