Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4610/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4610/TCHQ-KTTT
V/v: phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty cổ phần xnk và hợp tác đầu tư
 (172 đường
Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 321/VLX ngày 28/9/2005 của Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư về việc cưỡng chế làm thủ tục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn xử lý giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Hải quan tại công văn số 2366/TCHQ-KTTT ngày 176/2005 của Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra trường hợp cưỡng chế Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư, nếu Công ty đã có kế hoạch trả nợ thuế điều chỉnh của các tờ khai Hải quan số 99/NK/KD/HT và số 100/NK/KD/HT ngày 22/01/2005 và không có phát sinh nợ của các lô hàng nhập khẩu khác thì không tiến hành cưỡng chế làm thủ tục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4610/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế làm thủ tục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.565

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!