Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4608/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4608/TCHQ-KTTT
V/v: nhập khẩu áo thun nữ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

 - Công ty TNHH Quốc tế Chutex
(Số 18, Đường Thống nhất, Khu CN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương)
 - Cục hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 345/2005/CT-HQST ngày 21/9/2005 của Công ty TNHH Quốc tế Chutex về đề nghị được nhập khẩu và không thu thuế số áo thun nữ xuất khẩu bị trả lại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp số áo thun nữ xuất khẩu của Công ty TNHH Quốc tế Chutex bị trả lại, nay tái nhập về Việt Nam để tái chế xuất khẩu (quá thời hạn 1 năm kể từ ngày xuất khẩu) thì yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương theo dõi quản lý số áo thun này theo loại hình nhập nguyên lịêu sản xuất hàng xuất khẩu. Công ty TNHH Quốc tế Chutex có trách nhiệm đưa hàng hóa vào sửa chữa xuất khẩu, trường hợp không xuất khẩu sản phẩm sẽ bị truy thu thuế nhập khẩu và phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4608/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị được nhập khẩu và không thu thuế số áo thun nữ xuất khẩu bị trả lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.362

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!