Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4596/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4596/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005

Kính gửi

- Công ty TNHH hệ thống mới Việt Nam
(Khu công nghiệp Thăng Long – Hà Nội)
- Cục hải quan Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 10/10-2/05 NSV ngày 10/10/2005 và công văn số 10/28NSV-2 của Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam về vướng mắc trong việc hoàn thuế máy tính trạm làm việc IBM Mpro và IBM Zpro, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ mục I Phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Cục Hải quan Hà Nội xác định được máy tính trạm làm việc IBM Mpro và IBM Zpro nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 1331NK-KD-BTL ngày 12/9/2005 đã được tái xuất tại tờ khai số 2155/XK/KD/BTL ngày 3/10/2005 cho Công ty TNHH DENSO MANUFACTURING Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, đồng thời Công ty có cam kết về việc cài đặt phần mềm cho máy (phù hợp với hợp đồng mua bán ký kết giữa Công ty TNHH Hệ thống mới và Công ty TNHH DENSO MANUFACTURING Việt Nam) thì xem xét hoàn thuế nhập khẩu cho số máy tính thực xuất khẩu như đối với loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Trong thời gian chờ Cục Hải quan TP. Hà Nội giải quyết dứt điểm, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được làm thủ tục hải quan đến 31/12/2005 với điều kiện Công ty không còn nợ thuế, phạt quá hạn của các lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hệ thống mới Việt Nam, Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4596/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong việc hoàn thuế máy tính trạm làm việc IBM Mpro và IBM Zpro

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!