Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4593/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4593/TCHQ-GSQL
V/v: xác định C/O bản chính.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 939/HQLS-KTSTQ tháng 09/2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mẫu C/O do Trung Quốc cấp:

Việc kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện đúng theo các quy định tại điều 10 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ, Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000 và số 22/2001/ttlt-btm-TCHQ ngày 02/10/2001. Do vậy, C/o được coi là hợp lệ nếu:

a. C/O mẫu thường (áp dụng ưu đãi MFN):

- Đáp ứng quy định tại các văn bản dẫn chiếu trên đây, nhất là phải phù hợp với bộ chứng từ và thực tế hàng nhập khẩu.

- Cơ quan Hải quan không phải đối chiếu mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O.

b. C/O mẫu E (áp dụng ưu đãi đặc biệt):

- Đáp ứng quy chế cấp C/O mẫu E theo Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM ngày 12/12/2003 của Bộ Thương mại.

- Cơ quan Hải quan phải đối chiếu với mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký C/O.

Bản C/O photo gửi kèm công văn số 939/HQLS-KTSTQ là C/O mẫu thường, Cục Hải quan Lạng Sơn có thể chấp nhận để áp dụng thuế suất ưu đãi, nếu toàn bộ số hàng trên C/O được nhập khẩu theo một tờ khai và đối chiếu phù hợp với bộ chứng từ, hàng hóa thực tế.

2. Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi.

Thực hiện theo điểm 2 mục III phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/08/2004.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4593/TCHQ-GSQL ngày 02/11/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định C/O bản chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!