Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4583TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 02/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4583TCHQ/GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Quảng Trị

Trả lời Công văn số 656/CHQQT-NV ngày 26/10/2005 của Cục Hải quan Quảng Trị báo cáo việc làm thủ tục hải quan đối với gỗ nhập khẩu của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Cục HQ Quảng Trị, Công ty TNHH Phát Thịnh có làm thủ tục hải quan nhập kinh doanh mặt hàng gỗ xẻ, khai báo gồm 7810 lóng, khối lượng là 358,568m3, kết quả kiểm tra thực tế của Chi Cục HQ CK Lao Bảo đúng như khai báo của doanh nghiệp, nhưng khi tham khảo hồ sơ của HQ Lào đối với lô hàng này thì phát hiện có sự sai lệch về số lượng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Doanh nghiệp khai báo, và đã làm thủ tục với Hải quan Lào, Hải quan Lào đã cho thông quan; khi làm thủ tục với Hải quan Việt Nam, doanh nghiệp khai báo chính xác, hồ sơ hải quan đúng theo quy định của pháp luật (gỗ có đầy đủ dấu búa, có lý lịch gỗ của doanh nghiệp Lào, gỗ đã được Kiểm Lâm Lào xác nhận), Hải quan cửa khẩu Việt Nam kiểm tra thực tế, xác nhận hàng đúng khai báo, không có vi phạm pháp luật Việt Nam, chủ hàng đã thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục hải quan, thì lô hàng phải được thông quan bình thường. Nếu Hải quan Lào có yêu cầu thì Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thông báo cho HQ Lào kết quả kiểm tra của HQ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Trị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4583 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.296

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!