Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4554/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4554/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế đối với
dầu gốc tái xuất

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công ty hóa dầu Petrolimex
(Số 1 Khám Thiên - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 375/CV-PLC-TCKT ngày 13/10/2005 của Công ty hóa dầu Petrolimex về việc xin hoàn thuế nhập khẩu 02 lô dầu gốc, tái xuất khẩu sau ngày 1/1/2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 5661 TC/TCHQ ngày 26/5/2004 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp 02 lô hàng dầu gốc của Công ty, hoàn tất thủ tục tái xuất khẩu sau ngày 1/1/2004, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại tiết h, điểm 1, mục 1 phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty hóa dầu Petrolimex biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4554/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin hoàn thuế nhập khẩu 02 lô dầu gốc, tái xuất khẩu sau ngày 1/1/2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!