Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4546/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế nhập khẩu thiết bị dự án xử lý chất thải công nghiệp để phát điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4546/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4546/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu thiết bị DA xử lý chất thải công nghiệp để phát điện

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5215/UBND-TNMT ngày 19/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (do Văn phòng Chính phủ chuyển tại công văn số 6229/VPCP-KTTH ngày 29/7/2013) V/v miễn thuế nhập khẩu thiết bị Dự án xử lý chất thải công nghiệp để phát điện do Chính phủ Nhật Bản viện trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Khoản 19, Điều 4, Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì:

Trường hợp lô hàng thiết bị thực hiện Dự án mẫu do Tổ chức NEDO Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nếu có tờ khai xác nhận hàng viện trợ của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Tờ khai xác nhận hàng viện trợ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng được quy định tại Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị nhập khẩu liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để b/c);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4546/TCHQ-TXNK năm 2013 miễn thuế nhập khẩu thiết bị dự án xử lý chất thải công nghiệp để phát điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208