Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4542/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK chuyển qua cửa khẩu

Số hiệu: 4542/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4542/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

 

Trả lời công văn số 218/UB-VP5 ngày 13 tháng 9 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thủ tục hải quan đối với các lô hàng xe ô tô nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nhu cầu thực tế của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và của doanh nghiệp, chấp thuận đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép các lô hàng xe ô tô nhập khẩu được áp dụng quy định tại Khoản 3, Mục III Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu. Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hoá và Cục Hải quan Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục chuyển cửa khẩu, đặc biệt kiểm tra cụ thể mã số, giá tính thuế của các lô hàng xe ô tô nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4542/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá NK chuyển qua cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210