Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 454/UBND-CT về gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 454/UBND-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Thanh Dương
Ngày ban hành: 02/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 454/UBND-CT
V/v Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón.

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chốt kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH MTV Khánh Nhân (đ/c: Số 022, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

 

Căn cứ Công văn số 567/BCT-TMMN ngày 20/01/2012 của Bộ Công thương về việc gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón; xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Khánh Nhân tại Công văn số 06/CV-KN ngày 02/02/2012 về việc gia hạn thời gian nhập khẩu phân bón qua cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón của Công ty TNHH MTV Khánh Nhân tại Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày 30/3/2012 với số lượng 500 tấn (năm trăm tấn);

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu phân bón nêu trên của Công ty TNHH MTV Khánh Nhân;

3. Công ty TNHH MTV Khánh Nhân có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu phân bón, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả nhập khẩu về Sở Công thương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

Công văn này thay thế công văn số 243/UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 454/UBND-CT về gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.962
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238