Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4536/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoản cơ quan thụ hưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4536/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 4536/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoản cơ quan thụ hưởng

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 2762/HQTP-NV ngày 04/09/2008 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v nêu tại trích yếu. Sau khi xem xét Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp người nộp thuế có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế dẫn đến đã nộp nhầm tiền thuế phải nộp vào tài khoản của đơn vị hải quan khác, không nộp vào tài khoản của đơn vị hải quan nơi phát sinh số thuế phải thu, thì xử lý như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003; Mục II, III phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì khi nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào (dù nộp đúng hay nộp nhầm), người nộp thuế phải kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ kế toán để từ đó xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc được khấu trừ, được hoàn trong kỳ và người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa thực hiện theo quy định tại phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn số 5249/TC-CST ngày 29.04.2005 của Bộ Tài chính và Điểm 5.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính thì cơ quan hải quan không thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đã nộp nhầm, nộp thừa trong khâu nhập khẩu. Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan xác nhận số tiền thuế nộp nhầm, nộp thừa để cơ quan thuế thực hiện hoàn trả người nộp thuế theo quy định.

Đề nghị đơn vị kiểm tra việc hạch toán kế toán trên chương trình KT 559 khi nhận báo có từ kho bạc nhà nước, nếu thực tế có việc người nộp thuế đã nộp nhầm vào tài khoản của đơn vị, dẫn đến thừa tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, nhưng chưa xác nhận nộp thừa, thì thực hiện xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 5249/TC-CST ngày 29.04.2005 của Bộ Tài chính và quy định tại điểm 5.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế nhập khẩu:

- Việc hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm 11, mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính hoặc điểm 11, mục I, Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15.12.2005 của Bộ Tài chính.

- Việc xử lý số thuế nhập khẩu được hoàn, nộp thừa thực hiện theo quy định tại điểm 5, mục IV, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính; Và phải theo trình tự thanh toán tiền thuế quy định tại Điều 45 Luật quản lý thuế.

- Việc hạch toán kế toán khấu trừ tiền thuế nhập khẩu nộp thừa, được hoàn thực hiện theo quy định tại điểm 4, điểm 5 mục II Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17.10.2007 của Bộ Tài chính; điểm 3, mục B , phần II Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4536/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoản cơ quan thụ hưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66