Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 451/GSQL-GQ1 về xuất khẩu xỉ titan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 451/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 18/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu xỉ titan

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 47/CV-CT ngày 16/7/2012 của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền Núi phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục xuất khẩu xỉ titan tại Chi cục Hải quan Vạn Gia thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (gửi kèm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như Sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra vụ việc, nếu lô hàng xuất khẩu của Công ty là mặt hàng xỉ titan được xác định là sản phẩm chế biến sâu từ quặng titan thì giải quyết thủ tục xuất khấu cho lô hàng theo hướng dẫn tại các quy định hiện hành và công văn số 5936/BCT-CNNB ngày 06/7/2012, Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18/6/2008 của Bộ Công Thương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty TNHH XD và PTNT Miền Núi (đ/c: Số 598 Thống nhất, P. Tân Thịnh, Tp Thái Nguyên )(thay trả lời);
- Lưu: VT,GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 451/GSQL-GQ1 về xuất khẩu xỉ titan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66