Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4466/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4466/TCHQ-KTTT
V/v: miễn tiền chênh lệch giá hàng
nhập khẩu đã tái xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Siêu thị Lào
(Đường Nguyễn Chí Thanh, thị xã Hà Tĩnh)
- Cục hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 135/VPĐDCTY-STL ngày 6.10.2005 của Công ty Ladeco Lào về việc xin không thu tiền chênh lệch giá đối với lô hàng bách hóa không tiêu thụ được tại Việt Nam đã xuất trả chủ hàng nước ngoài của Siêu thị Lào, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 05/07/1993 và Luật số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 và Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 140/2003/QĐ-BTC ngày 5.9.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, chênh lệch giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 10.6.2005 của Bộ Tài chính về việc không thu thuế nhập khẩu hàng đã tái xuất của Siêu thị Lào; thì:

Số hàng bách hóa do Siêu thị Lào nhập khẩu tại các tờ khai số 04, 05, 07 NK/KD ngày 24.1.2003 đã tái xuất theo các tờ khai số 28, 29, 30 XK/KD/HL ngày 21.11.2003 được Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh – Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xác nhận đã tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài không phải nộp số tiền chênh lệch giá là 717.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười bảy nghìn đồng Việt Nam).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Siêu thị Lào biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Vụ KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin không thu tiền chênh lệch giá đối với lô hàng bách hóa không tiêu thụ được tại Việt Nam đã xuất trả chủ hàng nước ngoài của Siêu thị Lào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.545

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!