Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4433/TCHQ-GSQL về thanh khoản tờ khai NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4433/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4433/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

 

Trả lời công văn số 837/HQCT-NV ngày 13/6/2012 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ, công văn số 1015/HQĐNa-TXNK ngày 27/6/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và công văn số 1929/HQBD-TXNK ngày 31/7/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thanh khoản tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để cung ứng cho hợp đồng gia công đăng ký theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không đúng quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính. Sau khi có chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP. Cần Thơ, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra cụ thể việc làm thủ tục hải quan đối với các hợp đồng gia công nêu tại công văn số 837/HQCT-NV, 1015/HQĐNa-TXNK, 1929/HQBD-TXNK dẫn trên.

Theo đó, nếu hợp đồng gia công đã thực hiện theo thủ tục hải quan điện tử, các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm gia công thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan điện tử quy định tại Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính; nguyên liệu của các tờ khai này thực tế đã đưa vào sản xuất sản phẩm gia công và đã thực xuất khẩu thì các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu đăng ký theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu để cung ứng cho hợp đồng gia công được đưa vào thanh khoản.

2. Yêu cầu các Cục Hải quan nhắc nhở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC đối với việc nhập khẩu nguyên vật liệu để cung ứng cho hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Cần Thơ, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4433/TCHQ-GSQL về thanh khoản tờ khai NSXXK cung ứng cho hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139