Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 443/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 443/GSQL-GQ2
V/v đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH General Electric Việt Nam.
(Đ/c: Chi nhánh Cty TNHH GE Việt Nam, Plot H&T, KCN Nomura, An Dương, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số GEEHP-ADM-1004-003 ngày 29/09/2011 của Công ty TNHH General Electric Việt Nam (GEHP) về việc đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài (khuôn mẫu dùng để đúc khung và các chi tiết máy phát điện), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty ký hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài với Công ty A (tại Trung Quốc) để sản xuất khuôn mẫu; trong hợp đồng gia công có điều khoản chỉ định giao số khuôn mẫu này cho Công ty B (tại Trung Quốc) để đúc khung và các chi tiết máy phát điện theo hợp đồng đặt gia công.

2. Công ty ký hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài với Công ty B (tại Trung Quốc) về việc gia công đúc khung và các chi tiết máy phát điện; trong hợp đồng gia công có điều khoản chỉ định Công ty B nhận khuôn từ Công ty A.

Việc giao, nhận khuôn giữa Công ty A và Công ty B theo hình thức nào (thuê, mượn …) được thỏa thuận trong hợp đồng gia công ký với Công ty A và Công ty B.

3. Sau khi kết thúc hợp đồng gia công với Công ty A và Công ty B, Công ty tái nhập toàn bộ số khuôn mẫu, sản phẩm gia công khung và các chi tiết máy phát điện về Việt Nam, thực hiện thanh khoản hai hợp đồng gia công này theo quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 443/GSQL-GQ2 ngày 10/10/2011 về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.726

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!