Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4416/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 4416/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4416/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố
Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương Mediplantex
(358 Đường Giải Phóng – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 244/KHNK ngày 4/8/2006 của Công ty Cổ phần dược trung ương MEDIPLANTEX (MST: 0100108430) về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 20/9/2006 thì Công ty Cổ phần dược Trung ương MEDIPLANTEX từng bị nợ thuế quá hạn tờ khai 555/NKD ngày 12/72004 nên không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Ngày 12/7/2004 Công ty mở tờ khai số 555/NKD với tổng số thuế phải nộp là 38.916.200 đ. Trong đó: thuế nhập khẩu: 12.553.600 đ; VAT: 26.362.600 đ Công ty đã nộp đủ thuế theo giấy nộp tiền số 010644 ngày 28/8/2004. Tuy nhiên, đến ngày 16/9/2004 Chi cục Hải quan Lao Bảo ra quyết định Điều chỉnh giảm số thuế nhập khẩu là: -12.553.600 đ và Điều chỉnh tăng VAT: 8.189.440 đ. Do không thể khấu trừ từ thuế nhập khẩu sang VAT nên đến ngày 14/12/2005 Công ty đã nộp tiền thuế VAT dẫn tới việc Công ty từng bị nợ thuế quá hạn 90 ngày và không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế. Mặt khác, ngày 31/7/2006 Cục Hải quan Quảng Trị mới có quyết định số 188/QĐ-HQQT-NV hoàn trả số tiền thuế nhập khẩu mà Công ty đã nộp. Như vậy, trong thời gian hơn 01 năm Công ty còn nợ thuế VAT thì tiền thuế nhập khẩu vẫn nằm trong tài Khoản của cơ quan hải quan.

Xét thấy, số tiền mà Công ty Cổ phần dược trung ương MEDIPLANTEX được hoàn trả lớn hơn số tiền phải nộp do Điều chỉnh tăng của cùng 01 tờ khai. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Cổ phần dược trung ương MEDIPLANTEX được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế, với Điều kiện không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các lô hàng khác và đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4416/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38