Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4413/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4413/TCHQ-KTTT
V/v xác định giá ôtô nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2012/HQHCM-TGTT ngày 7/7/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng ôtô Toyota Fortuner nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008; Công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 và công văn 3128/TCHQ-KTTT ngày 01/6/2009 của Tổng cục Hải quan. Báo cáo tại công văn số 2012/HQHCM-TGTT ngày 7/7/2009 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hàng nhập khẩu tồn kho có chứng thư giám định giảm giá trị sử dụng.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, đối chiếu với thực tế hàng nhập khẩu để xác định trị giá tính thuế theo quy định. Cụ thể:

- Nếu hàng nhập khẩu chưa phù hợp với hợp đồng thì căn cứ điểm b khoản 8 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính để xem xét xác định trị giá tính thuế phù hợp với quy định.

- Trường hợp có cơ sở xác định hàng nhập khẩu thực tế bị giảm giá trị thương mại thì xem xét xác định trị giá tính thuế trên cơ sở hàng nhập khẩu còn nguyên vẹn có giảm trừ phù hợp với mức độ giảm giá trị thương mại và phù hợp với nguyên tắc trình tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Lưu VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4413/TCHQ-KTTT ngày 24/07/2009 về việc xác định giá ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.174.225.82