Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4410/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4410/TCHQ-KTTT
V/v thuế XK, NK cho máy móc, thiết bị TN-TX thi công xd DA đầu tư     

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
(Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh)

 

Trả lời công văn số 0906003/CV-FHS ngày 30/6/2009 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho máy móc thiết bị tạm nhập, tái chế để thực hiện thi công xây dựng dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 9 Điều 112, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế được quy định cụ thể tại Điều 121 Thông tư số 79/2009/TT-BTC, bao gồm:

- Công văn yêu cầu xét hoàn thuế;

- Hợp đồng nhập khẩu, mượn máy móc, thiết bị.

- Tờ khai hải quan hàng hóa thực nhập khẩu, thực tái xuất.

- Các giấy tờ hướng dẫn tại điểm a3, a5, a12 Điều 117 Thông tư này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được biết và nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4410/TCHQ-KTTT ngày 24/07/2009 về việc thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho máy móc thiết bị tạm nhập, tái chế để thực hiện thi công xây dựng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74