Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4383/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh danh mục hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4383/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4383/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh danh mục hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 602/HQQNg-NV ngày 04/09/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị,  phương tiện vận tải miễn thuế của Công ty TNHH Thành Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 09/08/2007, Tổng cục có công văn số 4537/TCHQ-KTTT hướng dẫn thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, theo đó đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/01/2006 và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nếu đã nhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu tiếp phần còn lại theo đúng quy định của Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan hải quan căn cứ vào danh mục hàng hóa miễn thuế đã được phê duyệt do doanh nghiệp nộp, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế nhập khẩu cụ thể cho từng lô hàng.

Do vậy, trường hợp Công ty TNHH Thành Hưng đã nhập khẩu theo danh mục do Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất cấp nay muốn tiếp tục nhập khẩu phần hàng hóa còn lại và điều chỉnh về quy cách, ký mã hiệu... đối với máy móc, thiết bị trong Danh mục này thì đề nghị Công ty liên hệ với Ban Quản lý để được xem xét, giải quyết việc điều chỉnh.

2. Về việc nhập khẩu bổ sung máy móc thiết bị: Theo quy định tại khoản 9, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP thì việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I, II, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (được thay thế bởi Phụ lục I, II Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ) được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

Do vậy, việc đề nghị nhập khẩu bổ sung máy móc thiết bị của Công ty TNHH Thành Hưng phải đáp ứng được quy định trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện./. 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4383/TCHQ-GSQL về việc điều chỉnh danh mục hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144