Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4358/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4358/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng
đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2005

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hồ Chi Minh

Trả lời công văn số 28/SHENG KAI-Co ngày 23/8/2005 của Công ty SHENG KAI về việc thuế nhập khẩu phụ tùng, máy móc thay thế, tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại điểm 1 và 3, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì thiết bị, máy móc, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu và áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên, làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp.

2- Theo hướng dẫn tại điểm 2.2.3, mục II Thông tư số 22/2000/TT-BTC ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại, thì nhập khẩu phụ tùng thay thế cho hoạt động của doanh nghiệp không cần trình duyệt kế hoạch nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4358/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu phụ tùng, máy móc thay thế, tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!