Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4330TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4330TCHQ/KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Chi nhánh công ty nông thổ sản Tại Hà Nội
(Địa chỉ: 100 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội)
- Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

Trả lời công văn số: 23/CNHN ngày 28/9/2005 của Chi nhánh Công ty Nông thổ sản II tại Hà Nội về việc xin giải tỏa cưỡng chế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chi nhánh Công ty Nông thổ sản II Hà Nội hiện đang còn nợ: 765.594.144 đồng tiền thuế tại Cục Hải quan Hải Phòng từ năm 1999. Đây là số nợ thuế của lô hàng liên quan đến vụ án, Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ số tiền tương đương với số tiền thuế phải nộp, hiện vụ án đã tạm đình chỉ điều tra từ trước tháng 2/2004; Hiện Chi nhánh Công ty đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm vụ việc trên.

Để tạo điều kiện cho hoạt động XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan đồng ý để Chi nhánh Công ty Nông thổ sản II tại Hà Nội được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/12/2005 với điều kiện Chi nhánh Công ty phải nộp đủ thuế của lô hàng mới phát sinh trước khi nhận hàng và không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty Nông thổ sản II tại Hà Nội biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để thực hiện giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, KTTT(4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4330 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!