Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4329TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư:118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Số hiệu: 4329TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4329TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết vướng mắc Nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số: 897/HQBD-GTT ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc thực hiện Thông tư:118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 191/TCHQ-KTTT ngày 13/01/2004 của Tổng cục Hải quan quy định những mặt hàng nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu là: 0%, nhập khẩu theo điều kiện CIF, C&F và gía ghi trên hóa đơn đã phản ánh toàn bộ số tiền người mua phải trả thì không phải mở tờ khai trị giá và không khai báo trên tờ khai trị giá. Vì vậy trường hợp hàng nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu là: 0% được chấp nhận giá khai báo của Doanh nghiệp. Các trường hợp nhập khẩu như trên không phải tổng hợp vào báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 118 hàng tháng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4329TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Thông tư:118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53