Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4320/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4320/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006

Kính gửi:

Công Ty Tnhh Gritti Việt Nam
(Ấp 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương)
Cục Hải Quan Bình Dương

Trả lời công văn số 19/CV-06 ngày 15/8/2006 của Công ty TNHH Gritti Việt Nam về đề nghị được ân hạn thuế đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo trình bày của Công ty trong thời gian vừa qua Công ty có đăng ký một số tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan Bình Dương theo tờ khai hải quan số 543/NĐT-SXX-NKCN ngày 4/3/2002, số 2586/NĐT-NKCN ngày 12/5/2005 và số 2802/NĐT-SXX-NKCN ngày 23/5/2005, số nguyên liệu này Công ty đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm trong thời hạn nộp thuế 275 ngày, nhưng chỉ có một tờ khai xuất khẩu ngoài thời hạn 275 ngày nhưng vẫn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu. Tuy nhiên do bị thất lạc một số giấy tờ trong bộ hồ sơ xin hoàn thuế nên Công ty đã nộp hồ sơ thanh Khoản chậm dẫn đến nợ thuế quá hạn 90 ngày của các tờ khai trên. Nay Công ty đã được Cục Hải quan Bình Dương ra quyết định không thu thuế đối với các tờ khai trên.

2- Để tạo Điều kiện cho Công ty trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc, nếu đúng như trình bày của Công ty thì cho phép Công ty làm thủ tục XNK bình thường và được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với các lô hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu với Điều kiện ngoài việc nợ thuế quá hạn 90 ngày của các tờ khai trên Công ty đáp ứng đầy đủ các Điều kiện khác nêu tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Gritti Việt Nam, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4320/TCHQ-KTTT ngày 19/09/2006 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được ân hạn thuế đối với hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.420

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!