Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 431/TCHQ-GSQL về thủ tục bán thiết bị tạm nhập – tái xuất tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 431/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 431/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục chuyển bán thiết bị TN-TX

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương
(Đ/c: 13 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 494/VTR-VTQT ngày 29/12/2009 của Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương về thủ tục bán thiết bị tạm nhập – tái xuất tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 20, mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (điểm 1.22, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 trước đây) thì hàng hóa tạm nhập – tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, nếu bán nội địa hoặc xuất dùng vào mục đích khác thì phải kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai; nếu tái xuất ra nước ngoài thì không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ công văn số 3998/BCT-KH ngày 5/5/2009 của Bộ Công Thương thì khi nhà thầu tái xuất hàng hóa ra nước ngoài với hình thức xuất khẩu tại chỗ thì không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tại chỗ phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Căn cứ hướng dẫn tại đoạn cuối điểm 26, mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC dẫn trên thì tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trường nội địa phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp còn vướng mắc về thuế GTGT đề nghị làm việc với cơ quan thuế nội địa để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết, liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để biết, th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website; 
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 431/TCHQ-GSQL về thủ tục bán thiết bị tạm nhập – tái xuất tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251