Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4309/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4309/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế xe ô tô
Camry nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số: 2353/HQTP-TGTT ngày 25/8/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế xe ô tô Camry nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe ô tô nói riêng và các mặt hàng khác nói chung phải căn cứ vào tất cả các nguồn thông tin dữ liệu hiện có tại thời Điểm xác định giá, không chỉ căn cứ vào giá chào bán trên Internet để xác định giá tính thuế trong khi đã có giá mặt hàng tương tự, giống hệt nhập khẩu trước đó là không phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Đối chiếu với quy định nêu trên, việc báo cáo cơ sở xác định giá tính thuế của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với trường hợp xe Camry của công ty TNHH SXTMDV Khang Thuận là không đúng theo quy định hiện hành vì đã có 2 nguồn thông tin: nguồn thông tin về giá khai báo trên hệ thống GTT22 và nguồn thông tin trên mạng Internet nhưng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chỉ sử dụng nguồn thông tin trên mạng Internet dẫn đến việc xác định giá tính thuế không đúng. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm không để tái lập tình trạng này.

2. Về giá tính thuế xe Camry nhập khẩu trong tháng 7/2006, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3531/TCHQ-KTTT ngày 07/8/2006 theo đó: phải tham vấn và xác định lại giá tính thuế đối với tất cả các lô hàng xe Camry nhập khẩu sau ngày 11/7/2006 theo mức giá do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị tại công văn số 2353/HQTP-TGTT ngày 25/8/2006, thu đủ thuế theo quy định.

3. Sau khi Điều chỉnh giá tính thuế, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh khẩn trương cập nhập vào hệ thống GTT22 để các Cục Hải quan địa phương khác tham khảo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4309/TCHQ-KTTT ngày 18/09/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế xe ô tô Camry nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!