Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4298/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4298/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị Bộ Công Thương (công văn số 2656/BCT-CNNg ngày 30 tháng 3 năm 2009), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3298/BKH-KTCN ngày 11 tháng 5 năm 2009), Tài chính (công văn số 6879/BTC-CST ngày 14 tháng 5 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1634/BTNMT-ĐCKS ngày 19 tháng 5 năm 2009) về việc tiếp tục xuất khẩu một số loại khoáng sản bao gồm tinh quặng sắt, magnetit, mangan, đồng, chì-kẽm, bột oxyt kẽm, barit trong năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương có hoạt động khoáng sản liên quan:

1. Rà soát, tính toán nhu cầu cho từng loại tinh quặng nêu trên đối với thị trường trong nước đến hết năm 2009 (có tính đến dự trữ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu đang xây dựng), trên cơ sở đó xác định khối lượng dư thừa để xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản trong quy hoạch, đảm bảo đủ nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trong nước, không đầu tư mở rộng hoặc khai thác mỏ mới nếu chưa có đầu ra là các cơ sở chế biến sâu trong nước; tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác và mua bán quặng trái phép.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4298/VPCP-KTN ngày 25/06/2009 về việc xuất khẩu khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.331

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!