Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4291/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác định loại hình xuất khẩu theo ký hiệu ghi trên tờ khai HQ

Số hiệu: 4291/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4291/TCHQ-GSQL
V/v xác định loại hình nhập khẩu theo ký hiệu ghi trên tờ khai HQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

Trả lời công văn số 4700 TM/XNK ngày 01 tháng 09 năm 2004 của Quý Bộ về việc xác định loại hình xuất khẩu theo ký hiệu ghi trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc ghi số đăng ký tờ khai đã được hướng dẫn cụ thể tại phụ lục 2A ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, cách ghi số đăng ký tờ khai xuất khẩu như sau:

Số tờ khai xuất khẩu lại hình đơn vị làm thủ tục

Vì vậy, nếu trên các tờ khai hải quan có ghi các ký hiệu: XK/SXXK/GC, XK/SXXK/HQGC là tờ khai xuất khẩu của loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu do Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công làm thủ tục; nêu trên các tờ khai hải quan có ghi các ký hiệu XK/KD/HQGC, XK/KD,GC, XK/XKD/GC là tờ khai xuất khẩu của loại hình kinh doanh do Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công làm thủ tục. Các tờ khai có ký hiệu trên đây không thuộc loại hình xuất gia công.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Bộ được rõ.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4291/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xác định loại hình xuất khẩu theo ký hiệu ghi trên tờ khai HQ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89